. category

Yazarlık Okulu

“İlla Edep”

Esselamü aleyküm değerli Edep Mektepliler, Selam ve hürmetlerimi sunuyor, böyle asil bir insan kitlesine hitap etme şerefine nail olduğum için onur duyuyorum… “Asil” diyorum çünkü bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, dindar ise, onun için güzel huyu ve dindarlığı asaletten çok kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyrulduğu …

BAŞLARKEN…

Değerli “Edep Mektebi” Dostlarım, Edep; İnsanın kendisine, diğer varlıklara ve varlığın yaratıcısına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmesidir. Edep; İnsanın fıtratına ve özüne uygun yaşamasıdır. Bu mektep, insanın kendisine yönelmesi ve onu tanıması için bir fırsattır. Kendi ruhumuzu arındırmanın fırsatıdır aslında. Yaşanılan çağda, genç bedenlerimizde saklanan ruhlarımıza saplanan her bir ok parçasını …

“KAŞİF”

Bizleri en güzel erdemlerle donatan, erdemli ve onurlu kalmanın yollarını gösteren utanma ve hayâ duygularıyla süsleyerek “yeryüzüne halife” olarak gönderen ve böylece yaratılmışlar arasında üstün ve ayrıcalıklı kılan Allah’a övgülerin en güzeli, hamd ve senalar olsun. Salât ve selam, yüzü bir genç kızdan daha çabuk kızaran, Rabbi tarafından terbiye edilen, …

Bezm-i Edep.

Bir gaye uğrana var olduk her birimiz, varlığımız bize verilenlerle anlamlandırıldı ve  ismimiz “insan” oldu. “İnsan” ; bilinen güzellikler içinde, birçok bilinmeyeni barındırdı. . Örnekler verildi “insan” üzerinden. Kimimiz örnek aldık, kimimiz anlayamadık verilmek istenen mesajı. Bir evren üzerinde, geldiğimiz ve gideceğimiz yer belli olarak bir çizgide yürüdük; “kader” denildi …

Tarih Şuuru…

Milletlerin istiklali için tarih yazmak , yapmak kadar mühimdir.Zira devrimizde tarih şuurunu taşıyan milletler milli kudret ve medeniyet hamlelerinde bu hazineden faydalandıkça tarihin onlar için faydası vardır.Bu sebeple tarih yazılıp bir kültür ve şuur kaynağı olmadıkça,toprak altında kalan kıymetli madenler gibi,hiçbir mana ifade etmez. Sevgili gençler, bugün millet olarak sahip olduğumuz …