ALİYA İZZETBEGOVİÇ “BİLGE KRAL”

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

       Bilge Kral,çok değerli siyasi lider Aliya İZZETBEGOVİÇ; 8 Ağustos 1925’te doğdu, Bosna’nın yetiştirdiği ‘Bilge Kral’ İslami hassasiyetlere sahip bir aile ortamında yetişti. Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu daha bu yaşlarından itibaren  gözlenmeye başlandı. Kulüp kısa sürede büyüyerek bir yardım derneğine dönüştü. Özellikle 2. Dünya Savaşı zamanında ihtiyaç sahiplerine büyük yardımlar yapıldı.

 

   O dönem koşullarında bazı rejimlerin ülke yönetimini ele geçirmesinden dolayı dinlerin toplumsal hayattaki varlığı azaltılmaya çalışılıyordu. İzzetbegoviç,İslami görüşü savunduğundan mevcut yönetimin hedefi haline geldi.Bu ve bundan sonraki süreçte pek çok zorlukla karşı karşıya geldi ama bu zorluklar onu hiçbir zaman yıldırmadı,bu zorlu dönemlerinde geniş kitlelere ulaşan ‘’Doğu ve Batı Arasında İslam’’ kitabını yazdı.Bu kitapta  İslam’ı sade ve öz bir şekliyle yetişen nesillere kazandırmayı hedefliyordu.

5 Aralık 1990 tarihinde Bosna’da gerçekleştirilen Genel Seçimleri kazandı ve İzzetbegoviç ülkenin Cumhurbaşkanı oldu.

Bosna-Hersek de 1 Mart 1992’de gerçekleştirdiği referandum sonrasında bağımsızlığını ilan etti. Fakat Sırplar hemen arkasından Bosna yönetiminde söz sahibi olan Müslümanlara karşı savaş açarak acımasız bir katliama başladılar. Sırp ve Hırvat güçleri dünyanın gözü önünde yüz binlerce insanı kadın çocuk demeden katlettiler. Avrupa’nın ortasında yaşanan bu vahşete,acımasızlığa Avrupa ve Amerika sessiz kaldılar.İslam dünyasında geniş halk kitleleri protesto gösterileri yaparken yönetimlerin ise sesi yeterli derecede çıkmadı,yeterli tepki gösterilmedi. Aliya İzzetbegoviç ise 4 yıl süren bu vahşi katliamda, halkının liderliğini büyük bir cesaretle, azimle ve sabırla yürüttü. Saraybosna bombalanırken burayı terk etmedi. Askerleri ile beraber siperde bulundu, sığınaklarda yaşadı, ordunun başında cephede mücadele etti. Bir taraftan da barışın mücadelesini vererek diplomatik ilişkileri yürüttü.Hiçbir zaman vazgeçmedi. 1995 yılında Amerika’da imzaladığı Dayton antlaşması ile ülkesinin yaşadığı vahşi işgali sonlandırdı.Bu savaşta Bosna halkı yaklaşık iki yüz bin şehit verdi. Dayton antlaşmasına göre Bosna Hersek’te yapılan seçimlerde Aliya İzzetbegoviç ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. İzzetbegoviç 1998 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.Halkıyla birlikte yaşadığı zorluklara,acımazsılığa rağmen Bilge Kral, “Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız” diyebilecek kadar kendinden, inancından ve toplumundan emin bir liderdi. Çok önemli bir düşünür,bir siyasi lider olan Aliya İzzet Begoviç 19 Ekim 2003 günü vefat etti. Gerek liderlik vasfı gerekse felsefi kişiliği nedeniyle Türkiye’de “Bilge Kral” olarak adlandırılan Aliya İzzetbegoviç’in cenazesine dünyanın her yerinden 150 binden fazla insan katıldı. Ölmeden önce şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini yetkililere aktaran Aliya’nın kabri, başkent Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde bulunuyor.İslami ve insani gelişmeye büyük katkıda bulunan hiçbir zaman unutmayacağımız hep hatırlayacağımız tarihte büyük iz bırakmış Aliya İzzetbegoviç’i her zaman saygı ve rahmetle anıyoruz.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BAZI ESERLERİ

İslam Manifestosu

İslam Deklarasyonu ve İslamî Yeniden Doğuşun Sorunları

Doğu ve Batı Arasında İslaM

Tarihe Tanıklığım

Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar

Konuşmalar

Kaynak:

Derleyen: Selen TORAMAN  FL 11-A