Değil mi… (Şiir)

Değil mi…

Bu dünya nemize lazım

Bir avuç toprak değil mi

Bağlı kalma şu cihana

Gayemiz kulluk değil mi

Farketmez mi fani insan

Dünya’da fani değil mi

Menfaat hırs yalan dolan

Hakikat Kur’an değil mi

Şahi der bensiz de olur

Bu tende fani değil mi

Şahi vel Ebu’l Şahi (Ahmet AKÇADIRCI)