Ay Yıldızımın Hilali (Şiir)

Ay Yıldızımın Hilali

Vatan olsa yeryüzünde tüm cihan

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

Ancak tefrikadır bu yurda kıyan

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

 

Nedir yükselen bu feryat, işittim

Kalbimden uçsuz bir yamaca ittim

Söz alıp bir sancak uğruna gittim

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

 

Bil ki galibi malum bu savaşın

Sanmayasın zalim senin çağdaşın

Sadece ilimdir senin yoldaşın

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

 

Ey şehidimin al kanı memleket

Uğruna, ya Rabb’im nefsimi yok et

Selahaddin’den ümmete emanet

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

 

Beş vakit çağrıdır sana kurtuluş

Yakışmaz bize bu korkak duruluş

İsm-i zaman esarete son buluş

Ay yıldızımın hilalidir Kudüs

Faruk Karababa   Aralık/2017 ANKARA