Bir Damla Su (Şiir)

Bir Damla Su

Bu rahmet insanı yanmaktan korur

Bize düşen tek bir damla su imiş

Harabat ehlinin nefsi kurur

Bize düşen tek bir damla su imiş

Eğer yönünü caydıran bu yolsa

Keşke hakikat gözünde var olsa

Kâmilin gönlü ırmak dahi olsa

Bize düşen tek bir damla su imiş

İmsak vaktinde niyet etmek zordur

Fikrine bu işi, iblise yordur.

Ancak, Allah erinin kalbi kordur

Bize düşen tek bir damla su imiş

Lal olmuş, kurumuş sözler

Kör olup. Lisanı unutmuş gözler.

Fani çileyi kavurur bu közler

Bize düşen tek bir damla su imiş

Sen şimdi ilkin geçip bu düşlerden,

Al kutlu haberi bizim kuşlardan.

Bu meclise gerek gönlü yaşlardan

Bize düşen tek bir damla su imiş

 Faruk KARABABA  Aralık/2017 ANKARA