“Genç İstişare Toplantıları” -1-

Toprağa atılan bir buğday tanesi nasıl hasat mevsimi binler verirse yetiştirilen bir gönül eri de cânlara şifâ ve ruhlara gıda verir.  Edebi düstûr bilerek yola çıktığımız bu yolculukta Edep Mektebi’nin canlara ve gönüllere dokunduğunu görmek yolun doğru, düstûrun kav’i olduğunu göstermiş oldu.

Edep Mektebi’nin eski başkanlarından Büşra TOPÇU, “Genç İstişâre” konulu toplantımızda öğrencilere Nitelikli Bir Gencin Siyaseti’ni anlattı. Geleceğin kahramanları ve liderleri olma yolunda Edep Mektebi’nin kendisine kazandırmış olduğu nitelikli duruşu ve dünya görüşünü anlatan TOPÇU. Asfalı olmaktan büy

ük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.