Edep Sohbetleri-11 “Saklı Hazinemiz Divan Şiirimiz” Hayati İNANÇ Konferansı

“Ne harabiyim, ne harabatiyim…
Kökü mazide olan atîyim!” Yahya Kemal:

Güzel günler,  güzellikler üzerine bina olunur. Eskiyi anlamak da eskinin hâli ile hallenmek,  lisân-ı hâl ile yaşamak ve  bu hassasiyet üzre  nüvelenmiş bir ömür sürmekle mümkündür. Medeniyet, geçmiş aynasında geleceği gösteren bir levha timsali gerçek ve yaşayandır. Bu sevdâya âşina olmak da ancak bu tavrı taşıyanlarla hemhâl olmakla muteber ve muazzamdır. Bu hassasiyetle Edep Mektebi kulübümüzün düzenlediği Edep Sohbetleri’nin 11. si  Hayati İNANÇ beyefendinin katılımıyla gerçekleşti. İNANÇ, büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Osmanlı’nın yaşayışı kadar şiiri ve edebiyatının  muazzam duruşunu nazik ve  nüktedan bir tavırla katılımcılara sundu.  “Mâzi-hâl ve istikbâl”  muhakemesinin kurulduğu fikir atmosferinden, yaşamış ve el-an yaşamakta olan şiir estetiğinden, insana yakışır bir duruşun nasıl olması gerektiğine kadar hemen hemen her alanda bir medeniyet terkibini gözler önüne serdi ve tavrıyla, verdiği örneklerle, mizahıyla katılımcılarda büyük hayranlık uyandırdı. Konferansın sonunda Edep Mektebi ve Asfa Ferda Koleji adına Hayati  İNAÇ’a hediye takdimi gerçekleştirildi. Doyum olmayan sohbetin nihayetinde Hayati İNANÇ katılımcıların kitaplarını imzaladı.