Hoca Ahmet Yesevî

  HOCA AHMET YESEVİ

 “Kâfir bile olsan, hiç kimsenin kalbini kırma. Çünkü kalbi kırmak Allah’ü Teâlâ’yı kırmaktır. Gönlü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol.”

Türkistan da yetişen büyük velilerdendir. Adı Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi olup, Piri Sultan, Hoca Ahmet, Kul Hace Ahmet diye de tanınır. Babası Hace İbrahim’in nesebi Hz. Ali’nin oğlu Muhammet bin Hanefi’ye dayanır. Hicri 5. asrın ortalarında doğduğu tahmin edilmektedir. Ahmet Yesevi çok küçük yaşta babasını, 7 yaşında da annesini kaybetmiştir. Yesi şehrinde ilim ve terbiye tahsil etmiştir. Bundan dolayı YESEVİ nispetiyle şöhret bulduğu kabul edilmiştir. Yeside, önce Arslan Baba Hazretlerinden ders aldı. Arslan Babanın vefatıyla Buhara ya gitti. Orada Ehli Sünnet âlimlerinden Yusuf Hamedaniye bağlandı ve manevi ilimleri tahsil etti. İnsanlara doğru yolu göstermek için ondan icazet (diploma) aldı.

Buhara bu tarihlerde Karahanlıların hâkimiyeti altındaydı ve devrin en büyük ilim merkezlerinden biriydi. Dünyanın çeşitli yerlerinden talebeler buraya gelip ilim tahsil ediyorlardı. Buhara da güçlü bir Hanefi Fıkıh geleneği mevcuttu. Hoca Ahmet Yesevi Buhara da bir müddet ders verdi. Daha sonra bu vazifeyi başkasına devredip Yesiye döndü ve burada talebe yetiştirmeye başladı. Büyüklüğü ve şöhreti kısa zamanda Maveraünnehir, Horasan ve Harzem dolaylarına yayıldı. Zamanın en büyük ve üstün evliyalarından oldu. Zahiri ve batını bütün ilimlerde derin âlim olan Ahmet Yesevi Hazretleri, Hızır Aleyhisselam ile görüşür sohbet ederdi. Günün büyük bölümünü ibadet ve zikir ile geçirirdi. Zamanında arta kalan diğer bir kısmında, talebelerine zahiri ve batını ilimleri öğretir, günün kısa bir bölümünde ise, alın teri ile geçimini sağlamak üzere, tahta kaşık ve kepçe yapıp bunları satardı.

Eserleri

  • Divan-ı      Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en      eski örneklerini içeren kitaptır.
  • Akaid, İslamın esaslarının yer      aldığı temel eseridir
  • Fakrname öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir.

Hazırlayanlar: Merve Nur ALBAYRAK, Esra YEŞİLÖZ 

Bir Cevap Yazın