MAKALAT

Makâlât Makâlât, 13.asrın başında Anadolu’ya gelmiş olan Hacı Bektaş-i Veli’nin görüş ve düşüncelerinin yanı sıra islam dinin genel hükümlerini de anlattığı eseridir. Makalat temelde sufi bir eliğimle kaleme alınmıştır. Didaktik türde yazılan bu eserde din,ahlak kuralları davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir. Eser şeriat,tarikat,marifet ve hakikaktın  4 ana kapı olduğunu vurgular. Tasavvuf konuları işleyen makalelerden oluşan eserde sade,anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Makâlât’ın ilgi çeken en önemli husususlarından biri de, düşüncelerin Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır.

                                        Makâlât’tan İnciler:

•Kendisini temizleyemeyen başkasını temizleyemez.

•Cömertlik dört çeşittir: İlki,mal cömertliği,zenginleridir. İkinci, beden cömertliği, gazilerin cömertlğidir. Üçüncü, can cömertliği, aşıklarındır. Dördüncü, gönül cömertliği ariflerindir.

 •Nefis,şeytanın yardımcısıdır. Subaşıları kibir,haset,tamah,öfke,kahkaha ve maskaralıktır.

 •Marifetin birinci makamı, edeptir.

•Aklın birinci hasekisi sabırdır. İkinci hasekisi utanmaktır.Üçüncü hasekesi kanaattir.

 

Hazırlayan: Hümeyra SELÇUKBİRİCİK